Cân điện tử shimadzu

Cộng ty Lĩnh Nam chuyên cung cấp cân điện tử Shimadzu như cân phân tích, cân sấy ẩm hồng ngoại

Cân điện tử shimadzu

Hãng cân điện tử  sử dụng công nghê UniBloc với các dòng  như:

Hãng cân điện tử được sản xuất từ Nhật Bản và Philippines với các dòng cân phân tích, cân thủy sản, cân sấy ẩm hồng ngoại.

Sản phẩm đa dạng và phong phú, đáp ứng hầu hết các nhu cầu trong phòng thí nghiệm.

 1. Cân điện tử model AP125WD
 2. Cân điện tử model  ATX84 
 3. Cân điện tử model  AP Series 
 4. Cân điện tử model   ATX/ATY Series
 5. Cân điện tử model   UW/UX Series 
 6. Cân điện tử model   ELB Series 
 7. Cân điện tử Shimadzu  TX/TXB/TXC
 8. Cân sấy ầm hồng ngoại MOC-120H, MOC6U 
 9. Cân điện tử 5 số 
 10. Cân sấy ẩm MOC-120H 

 11. Cân sấy ẩm MOC-63u 

 12. Cân điện tử AUW-220D 

 13. Cân điện tử AUW-120D 

 14. Cân điện tử  AUW-320

 15. Cân điện tử AUW-220 

 16. Cân điện tử AUX-220 

 17. Cân điện tử AUX-120 

 18. Cân điện tử  AUY-220 

 19. Cân điện tử AUY-120

 20. Cân điện tử  ATX-224 

 21. Cân điện tử  ATX-124 

 22. Cân điện tử  ATY-224 

 23. Cân điện tử ATY-124 

 24. Cân điện tử  BL-320S 

 25. Cân điện tử BL-620S

 26. Cân điện tử BL-220H 

 27. Cân điện tử  BL-320H 

 28. Cân điện tử  BL-1200H – Cộng ty Lĩnh Nam

 29. Cân điện tử BL-2200H – Cộng ty Lĩnh Nam

 30. Cân điện tử  BL-3200H – Cộng ty Lĩnh Nam

 31. Cân điện tử ELB-2000 – Cộng ty Lĩnh Nam

 32. Cân điện tử ELB-3000 – Cộng ty Lĩnh Nam

 33. Cân điện tử TXB-622L – Cộng ty Lĩnh Nam

 34. Cân điện tử  TXB-6201L – Cộng ty Lĩnh Nam

 35. Cân điện tử Shimadzu TX-323L – Cộng ty Lĩnh Nam

Xem thêm  SyntiLab

Tags : Cân điện tử