Cột sắc ký lỏng shinwa

Cột sắc ký lỏng shinwa

Hãng sản xuất: Shinwa – Nhật

Danh mục cột sắc ký lỏng Shinwa:

 1. Cột sắc ký ULTRON ES-OVM-3
 2. Cột sắc ký lỏng ULTRON ES-OVM
 3. Cột sắc ký ULTRON ES-OVM-C
 4. Cột sắc ký shinwa ULTRON ES-CD
 5. Cột sắc ký ULTRON ES-PEPSIN
 6. Cột sắc ký ULTRON ES-OVM-3
 7. Cột sắc ký ULTRON ES-OVM
 8. Cột sắc ký ULTRON ES-OVM-C
 9. Cột sắc ký  shinwa ULTRON ES-CD
 10. Cột sắc ký lỏng ULTRON ES-PEPSIN
 11. cột sắc ký Ion ULTRON PS-80H
 12. Cột sắc ký lỏng  ULTRON ES-CD

Hãng sản xuất Shinwa chuyên sản xuất cột sắc ký lỏng dùng để kiểm tra chất lượng sản phẩm trong ngành dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm,…

a. Cột sắc ký lỏng Ultron ES  (ULTRON ES-OVM, ULTRON ES-PEPSIN, ULTRON ES-BSA) được ứng dụng phân tích protein và phân tích cyclodextrin  với các dòng cột ULTRON ES-CD, ULTRON ES-PhCD.

b. Cột sắc ký ULTRON VX-SIL được làm bằng vật liệu silicagel có độ tinh khiết cao, giúp giảm sự hấp thụ của mẫu oxit kim loại cao

Xem thêm  chromanik HPLC