Tủ vi khí hậu nuve

Tủ vi khí hậu nuve
Climate chamber nuve

Đo hoạt độ nước và hàm lượng nước

Máy Đo Hoạt Độ Nước – Activ W810, Syntilab

https://linhnam.com.vn/thiet-bi-ly-tam-nf800/