máy đồng hóa pro250

máy đồng hóa pro250

Model Pro250

Hãng sản xuất: Proscientific

 

Xem thêm  Đo hoạt độ nước và hàm lượng nước