Bài viết

Máy lắc tiểu cầu PN 150 được ứng dụng trong bệnh viện truyền máu huyết học, bệnh viện đa khoa