Nuve triễn lãm thiết bị năm 2018

Danh mục thiết bị hãng nuve sản xuất:

 1. Tủ ấm vi sinh nuve EN 032, EN 055, EN 120, EN 300, EN 400, và EN 500.
 2. Tủ sấy dụng cụ nuve FN 032, FN 055, FN 120, FN 300, FN 400, FN 500
 3. Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FN 400P và FN 500P
 4. Tủ ấm lạnh vi sinh ES 120, ES 252 và ES 600
 5. Bể điều nhiệt nuve NB 5, NB 9 và NB 20
 6. Bể điều nhiệt lắc nuve ST 30, Bể tuần hoàn nhiệt BM 30, BM 15, Bể tuần hoàn nhiệt lạnh BS 30
 7. Nồi hấp tiệt trùng để bàn NC 23B, NC 23S, NC 32S
 8. Nồi hấp tiệt trùng đứng NC 40M, NC 90M, và NC 100
 9. Nồi hấp tiệt trùng ngang nuve NC 150, NC 300, NC 430, NC 570 và NC 710
 10. Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa NC 150D,  NC 300D, NC 430D, NC 570D và NC 710D
 11. Tủ cấy vi sinh nuve LN 090, LN 120
 12. Tủ an toàn sinh học nuve MN 090, MN 120
 13. Tủ bảo quản sinh phẩm, vacxine: MD 72, MD 120 và MD 294 : tủ bảo quản mẫu, sinh phẩm,…
 14. Tủ bảo quản máu nuve KN 72, KN 120 và KN 294 – Ứng dụng bảo quản hồng cầu do hãng nuve sản xuất
 15. Tủ lắc máu PN 150 và PN 300 – Ứng dụng lắc và bảo quản máu do hãng Nuve sản xuất.
 16. Thiết bị ly tâm PCR, DNA, xét nghiệm máu NF 024, NF 048, NF 400, NF 800 và NF 1200
 17. Thiết bị ly tâm lạnh NF 400R, NF 800R và NF 1200R
 18. Lò nung mẫu MF 106, MF 110, MF 205, MF 207 và MF 306 – ứng dụng nung mẫu do hãng nuve sản xuất.
 19. Thiết bị cất nước 1 lần NS 103, ND 4, ND 8 và ND 12
 20. Tủ đông sâu -41oC , -86oC DF 290, DF 490 và DF 490, FR 290, FR 490 và FR 590. Ứng dụng lưu những chủng vi sinh , mẫu có nhiệt độ âm sâu
Xem thêm  Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa Nuve NC 430D