HOTLINE 0934969710

Hệ thống chiếc béo Eflab

Hệ thống chiếc béo Eflab

Hãng sản xuất: Eflab

  •  Bộ chiết béo ứng dụng phương pháp Soxhlet
  • Số vi trí: 4 hoặc 6 chỗ
  • Bếp điện 4 hoặc 6 chỗ, với núm điều chỉnh nhiệt riêng biệt,
  • Bộ cấp nước 4 hoặc 6 vị trí ống sinh hàn riêng cho từng chỗ do đó nước làm mát luôn nguội hơi khi nối nối tiếp 6 ống lại với nhau.
  • Giá giữ ống sinh hàn, ống trích béo chuyên dụng
  • Ống ly trích có dung tích 100ml, 250ml và có van bằng PTFE đóng mở, thu hồi dung môi.
  • Cung cấp đầy đủ nguyen bộ : Bếp 4 hoặc 6 chỗ và khung gá đỡ và bộ cấp nước vào/ra, 4 hoặc 06 ống sinh hàn, 4 hoặc 06 ống ly trích 100ml có van, 4 hoặc 06 bình cầu 250ml.

Trả lời