HOTLINE 0934969710

Bộ phá mẫu COD

Bộ phá mẫu COD

Hãng sản xuất: Eflab – Turkey

Thang nhiệt: tối đa 150oC – 160oC

Thời gian phá mẫu: 2 giờ

Phá mẫu tối đa: 12 mẫu

Màn hình hiển thị LED

Máy phá mẫu COD được sử dụng để phá mẫu phân tích, xác định chỉ số COD, Phospho tổng, Crom tổng và các thông số kim loại nặng trong nước thải

Ứng dụng: trong phòng phân tích môi trường nước thải, môi trường nước

Danh mục do hãng EFLab sản xuất:

  • Máy chưng cất đạm Eflab
  • Máy phá mẫu đạm Eflab
  • Máy chưng cất béo Eflab
  • Máy chiết béo Eflab

 

 

Trả lời