HOTLINE 0934969710

Cân điện tử Precisa

Cân điện tử Precisa

Cân phân tích hãng Precisa gồm nhiều dòng cân phục cụ cho phòng thí nghiệm,sản xuất, cơ quan nghiên cứu

Danh mục gồm:

– Cân điện tử phân tích 5 số lẻ

– Cân điện tử phân tích 4 số lẻ

– Cân điện tử phân tích 3 số lẻ

– Cân điện tử phân tích 2 số lẻ

– Cân sấy ẩm hồng ngoại XM 50, XM60, XM66, XM120

Cân điện tử precisa được ứng dụng trong phòng thí nghiệm phân tích dịch vụ, phòng thí nghiệm dược phẩm, thực phẩm, môi trường, các cơ quan nghiên cứu

Tags: cân phân tích Precisa, cân phân tích Precisa

Trả lời