HOTLINE 0934969710

Hệ thống chưng cất hydro

Hệ thống chưng cất hydro

Hãng sản xuất: Eflab

Trong hóa dầu, địa chất dầu khíhóa hữu cơ, cracking là quá trình trong đó các hợp chất hữu cơ phức tạp như kerogen hoặc các hydrocarbon cấu trúc lớn bị phá vỡ thành các hợp chất đơn giản hơn như là các hydrocarbon nhẹ hơn, bằng cách bẻ gãy các liên kết giữa các nguyên tử carbon trong các hợp chất trên. Tốc độ phản ứng của cracking và các sản phẩm cuối cùng phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ và sự có mặt của các chất xúc tác. Cracking phá vỡ các alkan lớn thành các alken nhỏ hơn, hữu dụng hơn. Quá trình này có thể đòi hỏi nhiệt độ cao và áp suất cao.

Bên ngoài lĩnh vực hóa dầu, thuật ngữ “cracking” được sử dụng để mô tả bất kỳ loại phân chia các phân tử nào dưới ảnh hưởng của nhiệt độ, chất xúc tác và dung môi, chẳng hạn như trong các quá trình chưng cất huỷ hoại hoặc chưng khô.

Cracking dùng xúc tác chất lỏng tạo ra số lượng lớn các loại xăngLPG, trong khi hydrocracking tạo ra số lượng lớn xăng cho máy bay, dầu diesel, naphtha, và LPG.

Tags: Hệ thống chưng cất hydro, Hệ thống chưng cất hydro

Trả lời