HOTLINE 0934969710

Máy quang phổ V730

Máy quang phổ V730

Model V730

Hãng sản xuất: Jasco – Nhật

– Bước sóng: 190nm – 1100nm

– Detector: Silicon photodiode.

– Nguồn sang: đèn halogen và  đèn Deuterium

– Độ chính xác bước sóng: ± 0,2 nm (tại656,1 nm)

– Độ lặp bước sóng: ±0.1nm

– Khe phổ cố định: 1nm

– Ánh sáng lạc:  1% tại 198 nm KCL 12g/L, 0,02% tại 220 nm NaI 10g/L, 0,02% tại 340 nm NaNO2 50g/L, 0,02% tại 370 nm NaNO2 50 g/L (dung dịch nước)

– Phạm vi trắc quang: -3Abs ~ 3 Abs

– Độ chính xác trắc quang: ±0.0015 Abs (0-0,5 Abs), ±0.0025 Abs (0,5-1 Abs), ±0.3% T Thử nghiệm  với NIST SRM 930D

– Tốc độ quét: 10-8000 nm/phút, Cách tử: 24.000 nm/phút

– Độ nhiễu: 0.0004 Abs

Trả lời