HOTLINE 0934969710

máy thử kéo nén thép

máy thử kéo nén thép

model TBTCTM-3000ASI

Hãng sản xuất: TBT – China

This series of products hydraulically loaded, using electro-hydraulic servo technology for cement, concrete and other materials for compressive and flexural testing under nominal test force,can accordance with the appropriate standards and meet the standards set loading rate loading rate control targets, with load, time and test curve dynamic display and control functions in a timely manner and the maximum test force function.

This series of products on a computer equipped with monitoring software can automatically strike a compressive strength test data and automatically print out the complete test report and test curves

Model TBTCTM-3000ASI
Max capacity(KN) 3000
Indication accuracy 1(0.5)
Piston control method unidirectional
Sensor type Column load
Space adjustment method Pad adjustment
Max Compression space(mm) 400
Piston stroke(mm) 200
Compression platen dimensions(mm) Φ300
Host dimentions(mm) 720*720*1610
Demensions of Oil source cabinet(mm) 700*540*1500
Power(KW) 2.0
Total Weight(kg) 2700

Khi thử mẫu bê tông trên máy nén, ứng suất xuất hiện không những trong mẫu mà còn trong các thớt của máy nén. Bởi vì mô đun đàn hồi của thép cao hơn nhiều môđun đàn hồi của bê tông ngay cả khi ở cùng ứng xuất biến dạng, xảy ra trong thớt máy nén, trong số đó có ứng suất ngang từ tác dụng của ứng suất kéo, hầu như nhỏ hơn so với biến dạng của bê tông. Giữa các thớt máy nén và mẫu thông thường có tác dụng lực ma sát, kết quả là bề mặt của mẫu bê tông tiếp xúc trực tiếp với thớt máy nén có cùng giá trị biến dạng với thớt máy nén. Các biến dạng này nhỏ hơn đáng kể so với biến dạng trong các mẫu thiết diện khác. Mẫu thử sẽ phá vỡ khi biến dạng đạt giá trị tới hạn, ở đó xuất hiện các vết nứt liên tục. Tác dụng của thớt máy nén khi làm giảm biến dạng của các lớp của bê tông, các lớp này tiếp xúc trực tiếp với chúng, gây ảnh hưởng ủng hộ chúng và bảo vệ chúng không bị phá hoại. Hiện tượng này gọi là hiệu ứng khuôn. Vì vậy khối lập phương của bê tông thường có chung đặc tính phá hoại mẫu, khi đó biến dạng lớn nhất và phá hoại quan sát thấy ở thiết diện giữa các mẫu, còn mẫu sau khi thử còn lại như chập hai đỉnh của hình chóp cụt.
Tuy nhiên có thể thay đổi điều kiện tác dụng của máy nén và mẫu như vậy làm thay đổi trạng thái ứng suất xảy ra trong mẫu, và trong kết quả thí nghiệm. Thí dụ nếu như có một loại dầu bôi trơn nào đó để khử lực ma sát giữa các thớt máy ép và mẫu thì sẽ thay đổi đặc thù của sự phá hoại, mẫu như bị chẻ ra bằng hệ thống các vết nứt thắng đứng song song với nhau và do ảnh hưởng giữ lại của hiệu ứng khuôn độ bền của chúng giảm xuống 20-30%. Tuy nhiên các thí nghiệm tương ứng không sử dụng vì để giải quyết hết toàn bộ ma sát quá khó khăn và thông thường bôi trơn chỉ để giảm hệ số ma sát đến một giá trị nào đó, giá trị này phụ thuộc vào loại dầu bôi trơn, độ bền và cấu trúc của bê tông cũng như mọt loạt các yếu tố khác. Dầu bôi trơn mang sự không xác định vào điểu kiện thử tải, tăng sai số kết quả, vì vậy nhận cách khác xác định độ bền thực tế của bê tông, loại trừ ảnh hưởng hỗ trợ của hiệu ứng khuôn, còn chính thử tải khuôn hình trụ, về vấn đề này sẽ trình bày ở bài viết tiếp theo.

máy thử kéo nén thép,máy thử kéo nén thép,máy thử kéo nén thép

Trả lời