HOTLINE 0934969710

NC40M NỒI HẤP TIỆT TRÙNG

NC40M NỒI HẤP TIỆT TRÙNG

Model NC 40M

Hãng sản xuất: Nuve

Xuất xứ: Turkey

Thông số kỹ thuật: 

Hãng sản xuất Nuve, xuất xứ: Turkey

Thể tích: 40 Lít

Thang nhiệt độ cài đặt: 105°C – 135°C

Hệ thống điều khiển bằng: N-Smart™ hiển thị đầy đủ thông tin cài đặt với màn hình hiển thị LCD

Có 5 chương trình cài đặt tiệt trùng sẵn trong máy bao gồm:

  • 2 chương trình cài đặt tiệt trùng chất lỏng
  • 3 chương trình tiệt trùng chất rắn

Có 2 chương trình tiệt trùng dành cho người vận hành tự cài đặt gồm:

  • 01 chương trình tiệt trùng chất lỏng
  • 01 chương trình tiệt trùng rắn.

Có chương trình hấp agar, làm ấm 60°C – 100°C với cài đặt thời gian 1-60 phút

Thời gian cài đặt tiệt trùng 1-300 phút

Bộ nhớ lưu trữ 29.500 kết quả tiệt trùng, 100 chương trình tiệt trùng sai

Hiển thị kỹ thuật số hoặc giản độ nhiệt

Có chức năng an toàn cho thiết bị khi bất cứ sự cố nào xảy ra.

Danh mục nồi hấp tiệt trùng do hãng Nuve sản xuất:

TÍNH NĂNG VÀ ƯU ĐIỂM CỦA NC40M NỒI HẤP TIỆT TRÙNG

 

 

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ:

Hãng sản xuất Nuve, xuất xứ: Turkey

Thể tích: 90 Lít

Thang nhiệt độ cài đặt: 105°C – 135°C

Hệ thống điều khiển bằng: N-Smart™ hiển thị đầy đủ thông tin cài đặt với màn hình hiển thị LCD

Có 5 chương trình cài đặt tiệt trùng sẵn trong máy bao gồm:

  • 02 chương trình cài đặt tiệt trùng chất lỏng
  • 03 chương trình tiệt trùng chất rắn

Có 2 chương trình tiệt trùng dành cho người vận hành tự cài đặt gồm:

  • 01 chương trình tiệt trùng chất lỏng,
  • 01 chương trình tiệt trùng rắn.

Có chương trình hấp agar, làm ấm 60°C – 100°C với cài đặt thời gian 1-60 phút

Thời gian cài đặt tiệt trùng 1-300 phút

Bộ nhớ lưu trữ 29.500 kết quả tiệt trùng, 100 chương trình tiệt trùng sai

Hiển thị kỹ thuật số hoặc giản độ nhiệt

Có chức năng an toàn cho thiết bị khi bất cứ sự cố nào xảy ra.

Danh mục nồi hấp tiệt trùng do hãng Nuve sản xuất:

Trả lời