HOTLINE 0934969710

Thiết bị ly tâm NF800

THIẾT BỊ LY TÂM NF800

Thiết bị Lĩnh Nam độc quyền phân phối tại việt Nam

Danh sách thiết bị hãng nuve sản xuất:

1. Thiết bị ly tâm NF024 ứng dụng trong sinh học phân tử, trong xét nghiệm

2. Thiết bị ly tâm NF048 ứng dụngxét nghiệm máu, hồng cầu, xét nghiệm y tế

3. Thiết bị ly tâm NF200  ứng dụng trong thí nghiệm sinh hoc5m dược phẩm, môi trường

4. Thiết bị ly tâm NF400  ứng dụng trong thí nghiệm sinh hoc5m dược phẩm, môi trường

5. Thiết bị ly tâm NF800  ứng dụng trong thí nghiệm sinh hoc5m dược phẩm, môi trường

6. Thiết bị ly tâm NF1200  ứng dụng trong thí nghiệm sinh hoc5m dược phẩm, môi trường

7. Thiết bị ly tâm lạnh NF400R ứng dụng trong thí nghiệm sinh hoc5m dược phẩm, môi trường

8. Thiết bị ly tâm lạnh NF800R ứng dụng trong thí nghiệm sinh hoc5m dược phẩm, môi trường

9. Thiết bị ly tâm lạnh NF1200R ứng dụng trong thí nghiệm sinh học dược phẩm, môi trường

Để biết chi tiết và tu vấn miễn phí, Xin quý khách vui lòng liên hệ:

Cong ty TNHH Thiết bị Lĩnh Nam

Phone: 0934969710 – 0902838476

Email: info@linhnam.com.vn