Tin tức - LumiSizer

LumiSizer


Mô tả sản phẩm
 • 0
 • 31/01/2019

LumiSizer – ĐỨC

MODEL LumiSizer 

 • phân tán phân tích
 • định phân tích
 • tách phân tích
 • Dăm kích thước.

Các tiên thiết bị L. U. M. đang khó tìm trên International hóa, thực phẩm, mỹ phẩm, dược và khác Industries.

Lum GMBH cung cấp dịch vụ phân tích vào nêu trên các lĩnh thẩm quyền.

Thiết bị phân tích kích thước hạt

Ứng dụng:

 • phân tích kích thước hạt trong dược phẩm, nước uống
 • Phân tích kích thước hạt trong huyển phù
 • Phân tích kích thước hạt trong thuốc tiêm
 • phân tích kích thước hạt trong thuốc nước
 • phân tích kích thước hạt trong dược phẩm, nước uống
 • Phân tích kích thước hạt trong huyển phù
 • Phân tích kích thước hạt trong thuốc tiêm
 • phân tích kích thước hạt trong thuốc nước
 • phân tích kích thước hạt trong xăng dầu
 • phân tích kích thước hạt trong dược phẩm, nước uống
 • Phân tích kích thước hạt trong huyển phù
 • Phân tích kích thước hạt trong thuốc tiêm
 • phân tích kích thước hạt trong thuốc nước
 •