Danh mục cột sắc ký

chromanik HPLC

chromanik HPLC

Chromanik HPLC Hãng sản xuất cột sắc ký lỏng Chromanik Nhật SunShell C18 – cột sắc ký lỏng HPLC ứng dụng trong phân tích sắc ky hiệu năng cao. CB6141 SunShell  C18 2.6µm  50mmx1mm Cột sắc ký lỏng HPLC CB6141…

Cột sắc ký lỏng shinwa

Cột sắc ký lỏng

Cột sắc ký lỏng shinwa Hãng sản xuất: Shinwa – Nhật Danh mục cột sắc ký lỏng Shinwa: Cột sắc ký ULTRON ES-OVM-3 Cột sắc ký lỏng ULTRON ES-OVM Cột sắc ký ULTRON ES-OVM-C Cột sắc ký shinwa ULTRON ES-CD…