Tin tức


Tủ ấm vi sinh EN400

Tủ ấm vi sinh EN400

Tủ ấm vi sinh EN055

Tủ ấm vi sinh EN055

Tủ bảo quản mẫu MD72

Tủ bảo quản mẫu MD72

tủ âm sâu nuve FR 290, FR 490 , FR 590, linhnam.com.vn

tủ âm sâu nuve -41°C

tu đong sau nuve - tu am sau nuve

Tủ âm -86°C