Tin tức


Thương hiệu Syntilab

Thiết bị đo hoạt độ nước

cân phân tích Precisa

Cân điện tử Precisa

Cân sấy ẩm XM50

Cân sấy ẩm XM50

máy quang phổ V730, máy quang phổ V750

Máy quang phổ V730

tủ sốc nhiệt ID301

Tủ sốc nhiệt ID301

Secomam máy quang phổ đo đa chỉ tiêu trong nước

Máy quang phổ Prim Light

Tủ âm -86oC

Tủ âm -86oC

Buồng vi khí hậu

Buồng vi khí hậu

Tủ vi khí hậu nuve

Tủ lão hóa cấp tốc TK252

Thương hiệu smeg

Thương hiệu Smeg

Thương hiệu nuve

Thương hiệu Nuve

https://www.blogger.com/u/2/blogger.g?blogID=8913518269273214284#allposts/src=sidebar

TỦ ẤM NUVE CO2 EC160

Tủ ấm nuve CO2 EC160

Tủ vi khí hậu nuve

Tủ lão hóa cấp tốc TK120

Thiết bị ly tâm NF800

Thiết bị ly tâm NF800

Thiết bị ly tâm nuve NF024

Thiết bị ly tâm nuve NF024

Nồi hấp tiệt trùng

Nồi hấp tiệt trùng NC40M

Tủ ấm lạnh nuve ES120

Tủ ấm lạnh nuve ES120

Tủ ấm vi sinh EN400

Tủ ấm vi sinh EN400

Tủ ấm vi sinh EN055

Tủ ấm vi sinh EN055

Tủ bảo quản mẫu MD72

Tủ bảo quản mẫu MD72

tủ âm sâu nuve FR 290, FR 490 , FR 590, linhnam.com.vn

tủ âm sâu nuve -41°C

tu đong sau nuve - tu am sau nuve

Tủ âm -86°C