Tủ ủ vi sinh nuve

tủ ấm vi sinh nuve EN 032, EN 055, EN 120, EN 300, EN 400, EN 500

Thông số kỹ thuật:

  1. model EN 032, EN 055, EN 120
Model EN 032 EN 055 EN 120
Thang nhiệt độ cài đặt trên nhiệt độ môi trường đến + 5°C đến 100°C trên nhiệt độ môi trường đến + 5°C đến 100°C trên nhiệt độ môi trường đến + 5°C đến 100°C
Cảm biến nhiệt độ Fe-const Fe-const Fe-const
Hệ thống điều khiển N-Prime ™ N-Prime ™ N-Prime ™
Màn hình hiển thị LED LED LED
Bước cài đặt nhiệt độ , bước hiển thị cài đặt nhiệt độ 0,1°C 0,1°C 0,1°C
Độ dao động nhiệt độ tại 37°C ≤ ±0,5°C ≤ ±0,5°C ≤ ±0,5°C
Độ đồng nhất nhiệt độ tại 37°C ±0,1°C ±0,1°C ±0,1°C
Cài đặt nhiệt độ báo động khoảng ±0,5°C đến 5°C ±0,5°C đến 5°C ±0,5°C đến 5°C
Cài đặt thời gian 1 phút – 99.9 giờ hoặc liên tục 1 phút – 99.9 giờ hoặc liên tục 1 phút – 99.9 giờ hoặc liên tục
Cài đặt thời gian chờ 1 phút – 99.9 giờ 1 phút – 99.9 giờ 1 phút – 99.9 giờ
Thể tích 32 lít 55 lít 120 lít
Số khay cung cấp/Số gờ để khay 2/6 2/7 2/10
Xem thêm  Tủ bảo quản mẫu MD120