Ứng dụng hiết bị đo hoạt độ nước

Ứng dụng thiết bị đo hoạt độ nướcWater Activity Meter

Công ty TNHH Thiết bị Lĩnh Nam chuyên cung cấp thiết bị đo hoạt độ nước, được ứng dụng trong xác định hàm lưỡng nước tự do trong sản phẩm như: Thực phẩm, dược phẩm, thức ăn,….nhắm mục đích tăng cường và xác định tính ổ định của sản phẩm theo thời gian.

Đo hoạt độ nước được ứng dụng dùng để xác định hàm lượng hơi nước, mục đích đê xác định điều kiện sống của vi sinh vật trong các sản phẩm đã thành phầm.

– Water Activity – AW được gọi là hàm lượng nước tự do chứa trong một sản phẩm, ảnh hưởng tới quá trình phát triển của các vi sinh vật, nội độc tố nấm, quá trình phát triển của các enzym, quá trình oxy hóa sản phẩm,….

– Mặc dù chỉ số hoạt độ nước và hàm lượng nước trong một sản phẩm tương đương nhau nhưng không phải tuyến tính mà phụ thuộc vào bản chất của sản phẩm mà chúng ta đang xem xét. Mối quan hệ giữa hàm lượng nước và hoạt tính nước của sản phẩm ở nhiệt độ không đổi được gọi là đẳng nhiệt hấp phụ. Đường đẳng nhiệt được tạo thành từ hai đường riêng biệt (một hiện tượng gọi là độ trễ). Một dòng giải hấp nếu bắt đầu từ một sản phẩm bão hòa nước với một quá trình sấy khô. Đường hấp thụ nếu bắt đầu từ một sản phẩm khô có bổ sung nước. Nước hiện diện trong sản phẩm do đó liên kết chặt chẽ hơn với ma trận thực phẩm trong quá trình sấy khô hơn trong quá trình bù nước. Điều này có nghĩa là hàm lượng nước không đủ để xác định khả năng bảo quản của sản phẩm. Nói cách khác, đo hoạt độ nước chính xác hơn nhiều so với đo lường hàm lượng nước theo như kiểm soát an toàn thực phẩm và chất lượng.

Xem thêm  Secomam