walk in chamber

walk in chamber

 • Walk-in-Stability Test Chamber
 • Hệ thống điều khiển: lập trình bằng PLC, màn hình màu HMI
 • Hệ thống tuần hoàn khí đối lưu với công suất quạt lớn
 • Báo động bằng âm thanh và hình ảnh trực quan
 • Cách nhiệt / điện bằng Panel
 • Nhiệt độ: 20° C đến 60° C
 • Độ chính xác: ± 0.2° C
 • Độ đồng nhất: 2° C
 • Độ ẩm: 40% RH đến 95% RH
 • Độ chính xác: ± 2% RH.
 • Độ đồng nhất: ± 3% RH
 • Thiết kế theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 and ISO 13485 : 2012
 • Thiết kế theo tiêu chuẩn GMP, cGMP, C21 Part 11
 • Ứng dụng trong công nghiệp sản xuất dược phẩm, thực phẩm
 • Phần mềm kết nối và kiểm tr dự liêu online/ offline
 • Khóa bảo vệ
 • Ánh sáng: huỳnh quang chứa bên trong buồng khí hậu
 • Bề dày cách nhiệt 80mm bằng vật liệu PUF không chứa CFC

Stability Test Chamber

 • Hệ thống điều khiển: lập trình bằng PLC, màn hình màu HMI
 • Hệ thống tuần hoàn khí đối lưu với công suất quạt lớn
 • Báo động bằng âm thanh và hình ảnh trực quan
 • Cách nhiệt / điện bằng Panel
 • Nhiệt độ: 20° C đến 60° C
 • Độ chính xác: ± 0.2° C
 • Độ đồng nhất: 2° C
 • Độ ẩm: 40% RH đến 95% RH
 • Độ chính xác: ± 2% RH.
 • Độ đồng nhất: ± 3% RH
 • Thiết kế theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 and ISO 13485 : 2012
 • Thiết kế theo tiêu chuẩn GMP, cGMP, C21 Part 11
 • Ứng dụng trong công nghiệp sản xuất dược phẩm, thực phẩm
 • Phần mềm kết nối và kiểm tr dự liêu online/ offline
 • Khóa bảo vệ
 • Ánh sáng: huỳnh quang chứa bên trong buồng khí hậu
 • Bề dày cách nhiệt 80mm bằng vật liệu PUF không chứa CFC
Xem thêm  MÁY LY TÂM NF200

Tags: Walk In chamber