BUỒNG LƯU MẪU

Buồng lưu mẫu là một phòng thử nghiệm môi trường lý tưởng cung cấp một giải pháp lý tưởng cho bất cứ loại thử nghiệm khí hậu được ứng dụng trong khoa học, trong nghiên cứu, thử nghiệm, trong công nghiệp.

Các công ty sản xuất dược phẩm, thực phẩm, sản xuất các sản phẩm công nghiệp nhằm tìm kiếm một giải pháp tối ưu để lưu mẫu ổn định với một phòng hay buồng khí hậu tiêu chuẩn, buồng sinh trưởng thực vật không có CO2, ….

Tổng quan một buồng khí hậu đáp ứng được tiêu chuẩn:

  1. Thể tích khoảng từ 5m3 đến 50m3
  2. Nhiệt độ, môi trường, ánh sáng được thiết kế tùy theo yêu cầu của khách hàng, điều chỉnh bằng bộ vi xử lý trực quan, sinh động
  3. Hiệu chuẩn nhiệt độ, độ ẩm dễ dàng
  4. Dễ dàng vận hành, bảo hành, sữa chữa
  5. Phạm vi ứng dụng rộng như kiểm tra ICH trong sản xuất dược, trong sản xuất mô, cây trồng

Tư vấn vui lòng liên hệ:

Trương Quang Tuyên – 0902838476 

email: info@linhnam.com.vn

Xem thêm  Buồng tạo môi trường