HOTLINE 0934969710

Sản phẩm


tủ ủ CO2 EC 160 NUVE

Tủ ấm kị khí CO2 EC160

thiết bị tách chiết pha rắn SPE-01

PromoChrom

HỆ THỐNG TÁCH CHIẾT PHA RẮN

Tủ bảo quản máu nuve KN 72

Tủ bảo quản máu nuve KN72

ID301 TỦ VI KHÍ HẬU

Tủ sinh trưởng GC401

Tủ sinh trưởng

tủ vi khí hậu tk252

TK252 TỦ VI KHÍ HẬU

Tủ ấm lạnh nuve ES120

ES120 TỦ ẤM LẠNH

Tủ bảo quản mẫu MD72

KN150 TỦ LẮC MÁU

Tủ bảo quản mẫu MD72

MD71 TỦ VACXINE NUVE

Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa NC430D

NC710D NỒI HẤP 2 CỬA