Buồng mô phỏng môi trường

BUỒNG THỬ NGHIỆM DƯỢC

Ngày nay, khách hàng khi chọn sử dụng một sản phẩm nào đó, điều đầu tiên họ quan tâm là còn hạn sử dụng hay không?

Hạn sử dụng là cam kết của nhà sản xuất với khách hàng, là mốc thời gian mà quá thời gian đó thì hàng hóa không được phép lưu thông và sản phẩm bắt buộc phải ghi rõ hãn sử dụng trên bao bì.

Để xác định chính xác hạng sử dụng , cần phải theo dõi định kỳ, liên tục sản phẩm từ lúc bắt đầu sản xuất đến lúc một trong các tiêu chuẩn yêu cầu của sản phẩm không còn đạt chuẩn nữa với điều kiện lưu trữ giống như trên thị trường.

Tuy nhiên, làm thế nào có thể xác định hạn sử dụng của một sản phẩm có vòng đời dài trong khi cần phải tung hàng vào thị trường càng sớm càng tốt. Chúng ta không thể chờ đợi trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm để theo dõi rồi mới sản xuất sản phẩm. Vì thế, cần phải có cách xác định nhanh hơn. 

Hiện nay các doanh nghiệp đã và đang sử dụng tủ vi khí hậu nuve (tủ lão hóa cấp tốc) để tính toán hạng sử dụng  của sản phẩm.

Mẫu lưu trữ trong điều kiện khí hậu không đổi tại 20°C, 30°C và 40°C và độ ẩm nhất định, mẫu được tiếp xúc hoặc không tiếp xúc với ánh sáng cường độ cao. Sự thay đổi (hóa học, vi sinh và vật lý) được đo tại các khoảng thời gian cụ thể cho đến khi sản phẩm không còn sử dụng được nữa.

Xem thêm  EN 300 tủ ấm nuve

Tags: Buồng mô phỏng môi trường, Buồng lưu mẫu ổn định, buồng vi khí hậu, buồng thử nghiệm môi trường,