HOTLINE 0934969710

Buồng vi khí hậu 10m3

Buồng vi khí hậu 10m3 

(Buồng lưu mẫu ổn định., buồng lão hóa, buồng lão hóa cấp tốc)

Ứng dụng trong ngành công nghiệp

1.  Dược phẩm (info@linhnam.com.vn) 

2. Thực phẩm,

3. Mỹ phẩm,

4. Dệt may

5. Điện tử,

6. Hóa sinh,

7. Và nhiều ngành công nghiệp phụ trợ khác.

Buồng nhiệt độ và độ ẩm(buồng lưu mẫu ổn định) cung cấp giải pháp tốt nhất hiện nay cho ngành công nghiệm dược, với nhu cầu phát triển và da dang hóa sản phẩm trên thị trường, Buồng nhiệt độ và độ ẩm(buồng lưu mẫu ổn định) ra đời đáp ứng đầy đủ  theo tiêu chuẩn của ngành dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Buồng nhiệt độ và độ ẩm(buồng lưu mẫu ổn định) với thể tích lớn, cung cấp giải pháp toàn diện cho quá trình bản quản mẫu với số lượng lớn, đa dạng và phong phú