HOTLINE 0934969710

cân phân tích Bel

cân phân tích Bel

Hãng sản xuất: Bel

Xuất xứ: Trung Quốc

Model Model Capacity
Resolutionn
Calibration
Pan size
Repeatibility Linearity
Cân 5 số bel HPB-425i 42g 0.01mg internal Ø 80mm 0,05 (mg) ± 0,05mg
  HPB-425i-ION 42g 0.021        
  HPB-625i 62g       ± 0,08mg
  HPB-625i-ION       ± 0,08mg