DƯỢC PHẨM

Dược phẩm

Các thiết bị ứng dụng trong ngành sản xuất dược phẩm

Buồng lưu mẫu – Huminity chamber

Walk in chamber , huminity chamber

Walk-in room climater, stability chamber

Tủ lưu mẫu / tủ vi khí hậu – Climate chamber

Tủ ấm vi sinh – kiểm vi sinh vật

Tủ ấm lạnh ES 120 – kiểm tra vi sinh vật nấm meo , nấm mốc

Tủ an toàn sinh học MN 120

Nồi hấp tiệt trùng NC 40M và NC 90M

Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa dành cho phòng sản xuất NC 150D và NC 430D

Hệ thống sắc ký ỏng HPLC – Hãng Jasco

Phân cực kế

Chuẩn độ điện thế

Máy quang phổ UV-VIS

Máy đo độ hòa tan DIS 8000

Máy đo độ cứng copley

Máy đo độ rã copley

Xem thêm  nồi hấp 300 lít