HOTLINE 0934969710

tủ lão hóa cấp tốc nuve TK 120

Tủ lão hóa cấp tốc

model TK 120

Hãng sản xuất: Nuve

Xuất xứ: Turkey

Thông số kỹ thuật:

– Thể tích: 155 lít

– Thang nhiệt độ: 0-60oC

– Thang độ ẩm: 20-95%rH

– Thời gian cài đặt: 1 phút – 1000 giờ hoặc liện tục

– Màn hình hiển thị LCD

– Bộ nhớ lưu trữ 10 năm data dữ liệu

Phương pháp tính tốc độ lão hóa sản phẩm (Shife life):

– Một trong những cách để xác định nhanh hạn sử dụng là đẩy nhanh tốc độ lão hóa sản phẩm theo phương pháp Q10.

– Có nhiều cách để đẩy nhanh tốc độ lão hóa sản phẩm, trong đó phổ biến nhất là phương pháp gia tốc nhiệt (phương pháp Q10). Phương pháp Q10 cho rằng chất lượng sản phẩm lão hóa theo một hằng số Qn khi nhiệt độ

thay đổi một số nhất định. Với bước thay đổi nhiệt độ thường là 10°C, Qn đôi khi được gọi là Q10. Với giá trị Q10 đã biết, hạn sử dụng có thể được tính bằng công thức:

ts = t0 .Q10n

Trong đó:

ts: hạn sử dụng ở điều kiện lưu trữ  thường.

t0: hạn sử dụng ở điều kiện gia tốc nhiệt.

n: nhiệt độ gia tốc nhiệt (oC) trừ đi nhiệt độ lưu trữ thường (0C) chia cho 10oC.

Ví dụ: hạn sử dụng của một sản phẩm tại 50°C là 32 ngày. Nhiệt độ lưu trữ bình thường là 25°C.

Khi đó: n = (50 – 25) / 10 = 2,5.

Giả sử Q10 = 3

Lúc đó, Q10.n = (3)2,5 = 15,6

Lúc đó, Q10.n = (3)2,5 = 15,6.

Dự đoán hạn sử dụng ở điều kiện thường là: 32 ngày x 15,6 = 500 ngày.

Q10 càng cao, hạn sử dụng tính được lại càng dài. Do đó, việc xác định chính xác giá tri Q10 rất quan trọng.

Như ví dụ trên, nếu Q10 = 2, hạn sử dụng bình thường tại 25°C sẽ là 181 ngày, ít hơn gấp 2,7 lần so với trường hợp Q10 = 3

Tuy nhiên, không dễ xác định giá trị Q10. Sản phẩm có thể có nhiều giá trị Q10 do có nhiều kiểu lão hóa khác nhau. Có thể xác định tương đối giá trị của Q10 bằng cách lưu trữ sản phẩm ở các nhiệt độ cách nhau 10°C, sau đó xác định thời hạn sử dụng của sản phẩm ở các nhiệt độ đó. Mỗi một lần tăng nhiệt độ 10°C, sản phẩm sẽ giảm hạn sử dụng tương ứng là Q10 lần.