FineTech Membrane filter

màn lọc finetech

FineTech Membrane filter

M-MCE013N022I
M-MCE013N045I
Diameter:13mm
Pore Size:0.22μm&0.45μm
100pcs/pk
M-CA013N022I
M-CA013N045I
Diameter:13mm
Pore Size:0.22μm&0.45μm
100pcs/pk
M-MCE025N022I
M-MCE025N045I
Diameter:25mm
Pore Size:0.22μm&0.45μm
100pcs/pk
M-CA025N022I
M-CA025N045I
Diameter:25mm
Pore Size:0.22μm&0.45μm
100pcs/pk
M-MCE047N022I
M-MCE047N045I
Diameter:47mm
Pore Size:0.22μm&0.45μm
200pcs/PK  42PK/CTN55×38×25cm G.W./N.W.:  4.9/3.4kg
M-CA047N022I
M-CA047N045I
Diameter:47mm
Pore Size:0.22μm&0.45μm
200pcs/PK  42PK/CTN55×38×25cm G.W./N.W.:  4.9/3.4kg
M-MCE090N022I
M-MCE090N045I
Diameter:90mm
Pore Size:0.22μm&0.45μm
100pcs/PK  42PK/CTN55×38×25cm G.W./N.W.:  4.3/2.7kg
M-CA090N022I
M-CA090N045I
Diameter:90mm
Pore Size:0.22μm&0.45μm
100pcs/PK  42PK/CTN55×38×25cm G.W./N.W.:  4.3/2.7kg

FineTech Membrane filter

M-Nylon013N020I
M-Nylon013N045I
Diameter:13mm
Pore Size:0.20μm&0.45μm
100pcs/pk
M-PES004N022I
M-PES004N045I
Diameter:13mm
Pore Size:0.22μm&0.45μm
100pcs/pk
M-Nylon025N020I
M-Nylon025N045I
Diameter:25mm
Pore Size:0.20μm&0.45μm
100pcs/pk
M-PES025N022I
M-PES025N045I
Diameter:25mm
Pore Size:0.22μm&0.45μm
100pcs/pk
M-Nylon047N020I
M-Nylon047N045I
Diameter:47mm
Pore Size:0.20μm&0.45μm
200pcs/PK  42PK/CTN55×38×25cm G.W./N.W.:  4.9/3.4kg
M-PES047N022I
M-PES047N045I
Diameter:47mm
Pore Size:0.22μm&0.45μm
200pcs/PK  42PK/CTN55×38×25cm G.W./N.W.:  4.9/3.4kg
M-Nylon090N020I
M-Nylon090N045I
Diameter:90mm
Pore Size:0.20μm&0.45μm
100pcs/PK  42PK/CTN55×38×25cm G.W./N.W.:  4.3/2.7kg
M-PES090N022I
M-PES090N045I
Diameter:90mm
Pore Size:0.22μm&0.45μm
100pcs/PK  42PK/CTN55×38×25cm G.W./N.W.:  4.3/2.7kg

FineTech Membrane filter

M-PVDF013N022I
M-PVDF013N045I
Diameter:13mm
Pore Size:0.22μm&0.45μm
100pcs/pk
M-PVDF025N022I
M-PVDF025N045I
Diameter:25mm
Pore Size:0.22μm&0.45μm
100pcs/pk
M-PVDF047N022I
M-PVDF047N045I
Diameter:47mm
Pore Size:0.22μm&0.45μm
200pcs/PK  42PK/CTN55×38×25cm G.W./N.W.:  4.9/3.4kg
M-PVDF047N022IC
M-PVDF047N045IC
Diameter:47mm
Pore Size:0.22μm&0.45μm
(Higher Quality)
200pcs/PK  42PK/CTN55×38×25cm G.W./N.W.:  4.9/3.4kg
M-PVDF090N022I
M-PVDF090N045I
Diameter:90mm
Pore Size:0.22μm&0.45μm
100pcs/PK  42PK/CTN55×38×25cm G.W./N.W.:  4.3/2.7kg

Màng lọc finetech , FineTech Membrane filter

Công ty TNHH Thiết bị Lĩnh Nam chuyên cung cấp màng lọc hãng Finetech, Đài Loan

Sản phẩm đa dang với nhiều chủng loại khác nhau phủ hợp cho hóa ly, vi sinh

Màng lọc sợi thủy tinh là gì ?

Màng lọc nào tốt hơn? PVDF hay Nitrocellulose?

Tôi có thể lọc các dung dịch nước thông qua màng lọc kỵ nước polytetrafluoroetylen (PTFE) không?

Xem thêm  EZ-200

Những biến nào ảnh hưởng đến hiệu suất của bộ lọc?

Nhiệt độ tối đa cho các màng lọc khác nhau là gì?

Màng Polytetrafluoroetylen (PTFE) là gì?

Sự khác biệt giữa đánh giá kích thước lỗ danh nghĩa và tuyệt đối là gì?

Kích thước lổ lọc được đáng giá như thế nào ?

Màng nào đã được sử dụng để ngăn nước đi qua, nhưng sẽ cho phép không khí thường xuyên đi qua?

Tuổi thọ của màng lọc là bao lâu ?