Hãng IUL

Hãng sản xuất IUL – Spain

Danh mục sản xuất của hãng IUL

Thiết bị lấy mẫu vi sinh không khí

Thiết bị đếm khuẩn lạc Colony DOT

thiết bị dập mẫu vi sinh MASTICATOR

thiết bị đo vòng vô khuẩn HALOES CALIPER

Thiết bị đổ đĩa môi trường vi sinh tự động Plate handler + Flash & Go

Thiết bị pha loãng môi trường BIO DILUTOR

IUL – Thiết bị lấy mẫu vi sinh không khí

IUL – Thiết bị đếm khuẩn lạc Colony DOT

IUL – thiết bị dập mẫu vi sinh MASTICATOR

IUL – thiết bị đo vòng vô khuẩn HALOES CALIPER

IUL – Thiết bị đổ đĩa môi trường vi sinh tự động Plate handler + Flash & Go

IUL – Thiết bị pha loãng môi trường BIO DILUTOR

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ LĨNH NAM CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ HÃNG IUL TẠI VIỆT NAM

QUÝ KHÁCH XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

TRƯƠNG QUANG TUYÊN – 0902838476

E-,mail: info@linhnam.com.vn

Xem thêm  AC2-4E8