Hệ thống chưng cất dầu

Hệ thống chưng cất dầu

Hãng sản xuất: Eflab – Turkey

Thông số kỹ thuật

– Được ứng dụng trong phòng thí nghiệm

– 4 vị trí chưng cất

– Danh mục hãng EFLAB cung cấp gồm: máy chưng cất đạm, chiết béo, lò nung, tro, sơ

 

Hãng sản xuất: Eflab – Turkey

Thông số kỹ thuật

– Được ứng dụng trong phòng thí nghiệm

– 4 vị trí chưng cất

– Danh mục hãng EFLAB cung cấp gồm: máy chưng cất đạm, chiết béo, lò nung, tro, sơ

Hãng sản xuất: Eflab – Turkey

Thông số kỹ thuật

– Được ứng dụng trong phòng thí nghiệm

– 4 vị trí chưng cất

– Danh mục hãng EFLAB cung cấp gồm: máy chưng cất đạm, chiết béo, lò nung, tro, sơ

Hãng sản xuất: Eflab – Turkey

Thông số kỹ thuật

– Được ứng dụng trong phòng thí nghiệm

– 4 vị trí chưng cất

– Danh mục hãng EFLAB cung cấp gồm: máy chưng cất đạm, chiết béo, lò nung, tro, sơ

 

Xem thêm  HIRANUMA CHUẨN ĐỘ THẾ