Jasco

Hãng jasco, công ty thiết bị lĩnh nam cung cấp thiết bị hãng jasco tại việt nam

 1. Máy quang phổ UV-VIS model V730, V750, V760, V780
 2. Máy sắc ký hiệu năng cao LC -4000, LCMS
 3. Máy đo độ hòa tan
 4. Phân cực kế
 5. Quang cực kế
 6. Hệ thống sắc ký lỏng, sắc ký khí, MS

Công ty TNHH Thiết bị Lĩnh Nam chuyên cung cấp thiết bị phân tích, thiết bị kiểm nghiệm, thiết bị khoa học kỹ thuật phục vụ cho phòng thí nghiệm, phòng kiểm tra chất lượng, … trong tất cả các lĩnh vực hóa sinh, thực phẩm, mỹ phẩm vả môi trường.

Ứng dụng:

 1. Máy quang phổ UV-VIS 2 chùm tia  model V730
 2. Máy quang phổ UV-VIS 2 chùm tia  model V750
 3. Máy quang phổ UV-VIS 2 chùm tia  model V760
 4. Máy quang phổ UV-VIS 2 chùm tia  model V770
 5. Máy quang phổ UV-VIS 2 chùm tia  model V780
Xem thêm  Máy đo độ rã DTG 2000