Nồi hấp tiệt trùng Nuve

nồi hấp tiệt trùng nuve, nồi hấp tiệt trùng 2 cửa nuve như: NC 23B, NC 23S, NC 32S. NC 40M, NC 90M, NC 100, NC 150, NC 150D, NC 300, NC 300D, NC 430, NC 430D, NC 570, NC 570D, NC 710, NC 710D

Nồi hấp tiệt trùng nuve

 1. Nồi hấp tiệt trùng nuve Model NC  23B (nồi hấp tiệt trùng để bàn nuve)
 2. Nồi hấp tiệt trùng nuve NC 23S (nồi hấp tiệt trùng để bàn nuve)
 3. Nồi hấp tiệt trùng nuve NC 32S (nồi hấp tiệt trùng để bàn nuve)
 4. Nồi hấp tiệt trùng nuve NC 40M
 5. Nồi hấp tiệt trùng Nuve NC 90M
 6. Nồi hấp tiệt trùng nuve NC 100
 7. Nồi hấp tiệt trùng nuve NC 150
 8. Nồi hấp tiệt trùng nuve NC 150 D (nồi hấp tiệt trùng 2 cửa nuve)
 9. Nồi hấp tiệt trùng nuve NC 300
 10. Nồi hấp tiệt trùng nuve NC 300D (nồi hấp tiệt trùng 2 cửa nuve)
 11. Nồi hấp tiệt trùng nuve NC 430
 12. Nồi hấp tiệt trùng nuve NC 430D (nồi hấp tiệt trùng 2 cửa nuve)
 13. Nồi hấp tiệt trùng nuve NC 570
 14. Nồi hấp tiệt trùng nuve NC 570D (nồi hấp tiệt trùng 2 cửa nuve)
 15. Nồi hấp tiệt trùng nuve NC 710
 16. Nồi hấp tiệt trùng nuve NC 710D (nồi hấp tiệt trùng 2 cửa nuve)

 

Xem thêm  Tủ bảo quản vacxine