HOTLINE 0934969710

finetech

finetech 

hãng sản xuất vật tư tiêu hao phòng thí nghiệm

Màng lọc finetech

Syringe lọc

vial fintech

ống ly tâm finetech

màng lọc vi sinh

màng lọc hóa lý, màng lọc sắc ký

Vial TOC, VIAL sắc ký

Syringe lọc , filter

màng lọc sắc ký, màng lọc PTFE

Màng lọc finetech

Syringe lọc

vial fintech

ống ly tâm finetech

màng lọc vi sinh

màng lọc hóa lý, màng lọc sắc ký

Vial TOC, VIAL sắc ký

Syringe lọc finetech

màng lọc sắc ký, màng lọc PTFE

MÀNG LỌC TIỆT TRÙNG

Đầu lọc ống tiêm

ống ly tâm 15ml,

ống facol 15ml

ống ly tâm 50ml

ống facol 50ml

được sử dụng trong phân tích hóa lý, vi sinh

Vial TOC, VIAL sắc ký

Syringe lọc finetech

màng lọc sắc ký, màng lọc PTFE

Màng lọc finetech

Syringe lọc

vial fintech

ống ly tâm finetech

màng lọc vi sinh

màng lọc hóa lý, màng lọc sắc ký

Vial TOC, VIAL sắc ký

Syringe lọc finetech

màng lọc sắc ký, màng lọc PTFE

MÀNG LỌC TIỆT TRÙNG

Đầu lọc ống tiêm

ống ly tâm 15ml,

ống facol 15ml

ống ly tâm 50ml

ống facol 50ml

được sử dụng trong phân tích hóa lý, vi sinh

 

 

 

Trả lời