Tủ sinh trưởng GC401

Tủ sinh trưởng

By Admin

Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa, tủ âm sâu, tủ an toàn sinh học, buồng vi khí hậu, buồng khí hậu, thiết bị thí nghiệm, thiết bị phân tích thí nghiệm

Trả lời