Promochrom

Promochrom

Hãng sản xuất: PromoChrom, Canada

Xuất xứ: Canada

Thiết bị tách chiết pha rắn, được ứng dụng trong phân tích hóa lý, sinh học,…

Hệ thống chiết tách pha rắn được ứng dụng trong quá trình làm sạch mẫu trong lĩnh vực thực phẫm, môi trường, dược phẩm,…

Ứng dụng cho quá trình làm sạch mẫu trong phân tích thuốc trừ sâu, ….,
Ứng dụng trong phân tích sắc ký, quang phổ hấp thụ AAS

PromoChrom là hãng sản xuất chuyên về thiết bị tách chiết chất rắn tự động với các model SPE-01, SPE-03, SPE-04 và RT-01 được ứng dụng trong nhiều phòng thí nghiệm

Với hệ thống chiết tách pha rắn tự động, hãng sản xuất Promochrom đáp ứng hẩu hết các tiêu chuẩn của người sử dụng,..

Ứng dụng: trong phân tích hóa sinh, thực phẩm, ứng dụng trong phân tích sắc ký lỏng, sắc ký khối phổ giúp tăng độ nhạy, độ lặp, tăng tuổi thọ của cột.

Chức năng tự động online

Phần mềm lựa chọn thêm để kết nối điều khiển qua máy tính

Chức năng tự làm sạch ống

Phù hợp với nhiểu loại cốt SPE của nhiều hãng sản xuất

Promochrom, Promochrom, hệ thống tách chiết pha rắn, tách chiết pha rắn, ….

Xem thêm  Tủ ấm vi sinh nuve EN500