SẢN PHẨM

EC 160 CO2 Incubator

Tủ ấm kị khí CO2 EC160

thiết bị tách chiết pha rắn SPE-01

PromoChrom

HỆ THỐNG TÁCH CHIẾT PHA RẮN

Thương hiệu nuve

PN 150 NUVE

ID301 TỦ VI KHÍ HẬU

Tủ sinh trưởng GC401

Tủ sinh trưởng

tủ vi khí hậu tk252

TK252 TỦ VI KHÍ HẬU

Tủ ấm lạnh nuve ES120

ES120 TỦ ẤM LẠNH

Tủ bảo quản mẫu MD72

KN150 TỦ LẮC MÁU

Tủ bảo quản mẫu MD72

MD71 TỦ VACXINE NUVE

Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa NC430D

NC710D NỒI HẤP 2 CỬA

Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa NC430D

NC710 NỒI HẤP NUVE

Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa NC430D

NC570 NỒI HẤP NUVE

Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa NC430D

NC570D NỒI HẤP 2 CỬA

Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa NC430D

NC430D NỒI HẤP 2 CỬA

Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa NC430D

NC430 NỒI HẤP NUVE

Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa NC150D

NC300 NỐI HẤP NUVE

Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa NC150D

NC150D NỒI HẤP 2 CỬA

Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa NC150D

NC 150 NỒI HẤP NUVE

Nồi hấp tiệt trùng

NC40M NỒI HẤP TIỆT TRÙNG

Nồi hấp tiệt trùng

NC90M NỒI HẤP NUVE

https://linhnam.com.vn/noi-hap-tiet-trung-nuve-nc-90m/