Thiết bị đồng hóa Proscientific

Thiết bị đồng hóa Proscientific

Hãng sản xuất: proScientific

Xuất xứ: USA

DANH MỤC MÁY ĐỒNG HÓA PROSCIENTIFIC Code Tốc độ
Máy đồng hóa MirocGen pro200 (Standard) 01-01200 5,000-35,000 rpm
Máy đồng hóa MirocGen pro200 (medium) 01-0200 5,000-33,000 rpm
Máy đồng hóa pro250 01-01250, 4.8A 10,000 – 30,000rpm
Máy đồng hóa pro250 01-02250, 2.4A 10,000 – 30,000rpm
Máy đồng hóa pro250C 01-01250C, 4.8A 10,000 – 30,000rpm
Máy đồng hóa pro250C 01-01250C, 2.4A 10,000 – 30,000rpm
Máy đồng hóa SB-1 01-01370, 120V 0 –16500 rpm
Máy đồng hóa SB-1 01-02370, 240V 0 –16500 rpm
Máy đồng hóa pro250D 01-25100, 0125200 0 – 30,000 rpm
Máy đồng hóa PRO400DS 01-01400DS  0 – 23,000 rpm
Máy đồng hóa 01-01400DSEL 01-01400DSEL  0 – 23,000 rpm
Máy đồng hóa 01-01400PC 01-01400PC  0 – 23,000 rpm
Máy đồng hóa PRO400PCEL 01-01400PCEL  0 – 23,000 rpm
Máy đồng hóa tự động Multi-Prep Rapid Homogenizer 01-01620 2000 – 18000 rpm
Máy đồng hóa tự động DPS-20 01-01720 2000-16000rpm
Nồi hấp tiệt trùng nha khoa Saniclave 50 8 lít
Nồi hấp tiệt trùng nha khoa Saniclave 102 8 lít
Nồi hấp tiệt trùng nha khoa Saniclave 200 10.5 lít
DANH MỤC MÁY ĐỒNG HÓA PROSCIENTIFIC Code Tốc độ
Thiết bị đồng hóa MirocGen pro200 (Standard) 01-01200 5,000-35,000 rpm
Thiết bị  đồng hóa MirocGen pro200 (medium) 01-0200 5,000-33,000 rpm
Thiết bị  đồng hóa pro250 01-01250, 4.8A 10,000 – 30,000rpm
Thiết bị  đồng hóa pro250 01-02250, 2.4A 10,000 – 30,000rpm
Thiết bị  đồng hóa pro250C 01-01250C, 4.8A 10,000 – 30,000rpm
Thiết bị  đồng hóa pro250C 01-01250C, 2.4A 10,000 – 30,000rpm
Thiết bị  đồng hóa SB-1 01-01370, 120V 0 –16500 rpm
Thiết bị  đồng hóa SB-1 01-02370, 240V 0 –16500 rpm
Thiết bị  đồng hóa pro250D 01-25100, 0125200 0 – 30,000 rpm
Thiết bị đồng hóa PRO400DS 01-01400DS  0 – 23,000 rpm
Thiết bị  đồng hóa 01-01400DSEL 01-01400DSEL  0 – 23,000 rpm
Thiết bị  đồng hóa 01-01400PC 01-01400PC  0 – 23,000 rpm
Thiết bị  đồng hóa PRO400PCEL 01-01400PCEL  0 – 23,000 rpm
Thiết bị đồng hóa tự động Multi-Prep Rapid Homogenizer 01-01620 2000 – 18000 rpm
Thiết bị  đồng hóa tự động DPS-20 01-01720 2000-16000rpm
Nồi hấp tiệt trùng nha khoa Saniclave 50 8 lít
Nồi hấp tiệt trùng nha khoa Saniclave 102 8 lít
Nồi hấp tiệt trùng nha khoa Saniclave 200 10.5 lít
Xem thêm  Tủ lão hóa cấp tốc nuve TK120

 

TAGS: THIẾT BỊ ĐỒNG HÓA PROSCIENTIFIC, MÁY ĐỒNG HÓA PROSCIENTIFIC