Hệ thống phân tích CYANIDE

Hệ thống phân tích CYANIDE

Hãng sản xuất: EFLAB- Turkey

Bộ chưng cất cyanide chuyên dụng với 6 vị trí mẫu cho bình đáy tròn hoặc đáy bằng.

Cho phép chưng cất cho mẫu nước, nước thải với hệ thống gia nhiệt có khuấy từ cho từng vị trí mẫu. Do đó cho tốc độ thu hồi cyanide nhanh và kết quả chính xác.

+ Bếp gia nhiệt cho 02 loại ống đáy tròn

+ Hệ thống chưng cất

+ Bộ có gắn hệ thống cấp phối nước làm mát cho 2 chỗ mẫu

+ Bộ gá đỡ dụng cụ thủy tinh chuyên dụng dễ dàng và thuận tiện cho thao tác.

+ 02 bộ thủy tinh đầy đủ với ống hấp thụ 25ml có van khóa, bộ bao gồm 4 bộ phận

+ 02 bộ chỉ thị lưu lượng khí sục từng mẫu cho chưng cất cyanide

+ Bơm nén khí kết nối đồng bộ cho hệ 2 mẫu.

Hệ thống phân tích CYANIDE  được ứng dụng trng phân tích môi trường, nước thải

Hệ thống phân tích CYANIDE  ứng dụng trong cácphòng thí nghiệm kim loại, điện tử, nước thải 

Vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ LĨNH NAM

Trương Quang Tuyên  -0902 838476

email:  info@linhnam.com.vn

Xem thêm  Tủ âm sâu -86oC