Hãng sản xuất

nuve - hãng thiết bị thí nghiệm củaTurkey,thiết Bị Lĩnh Nam cung cấp

THƯƠNG HIỆU NUVE

THƯƠNG HIỆU NUVE 

Thương hiệu nuve tại việt nam do công ty TNHH Thiết bị Lĩnh Nam phân phối độc quyền tại việt Nam. Thương hiệu nuve với các sản phẩm đa dạng và phong phú, được ứng dụng rông rãi trong các phòng thí nghiệm được phẩm, thực phẩm, môi trường, y tế, trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm:

 1. Tủ ấm vi sinh nuve  EN 032,EN 055, EN 120, EN 300, EN 400, EN 500
 2. Tủ ấm vi sinh nuve  EN 032N, EN 055N, EN 120N (có chứ năng bộ nhớ lưu data 10 năm)
 3. Tủ sấy dụng cụ nuve FN 032, FN 055, FN 120, FN3 00, FN 400, FN 500
 4. Tủ sấy đối lưu cưỡng bức nuve FN 400P, FN 500P.
 5. Tủ sấy đối lưu tự nhiên FN 032N, FN 055N, FN 120N (bộ nhớ lưu trữ data dữ liệu 10 năm)
 6. Tủ ấm lạnh nuve ES 120, ES 252, ES 600
 7. Bể điều nhiệt nuve / bếp cách thủy nuve NB 5, NB 9, NB 20,
 8. Bể lắc điều nhiệt nuve ST 30
 9. Bể tuần hoàn nhiệt Nuve BM 15, BM 30( có bơm tuần hoàn nhiệt)
 10. Bể tuần hoàn nhiệt lạnh nuve BS 30
 11. Thiết bị ly tâm nuve  NF 024, NF 048, NF 200, NF 400, NF 800, NF 1200
 12. Thiết bị ly tâm lạnh nuve NF 400R, NF 800R và NF 1200R
 13. Tủ an toàn sinh học cấp 2 nuve Mode MN 090, MN 120
 14. Tủ cấy vi sinh nuve LN 090, LN 120
 15. Tủ bảo quản hồng cầu (Blood Banking) KN 72, KN 120, KN 294
 16. Tủ ủ và lắc hồng cầu nuve PN 150, PN 300
 17. Tủ bảo quản sinh phẩm nuve MD 72, MD 120, MD 294
 18. Tủ âm sâu -40oC nuve FR 290, FR 490 và FR 590
 19. Tủ âm sâu -86oC nuve model DR 290, DR 490 và DR 590
 20. Nồi hấp tiệt trùng để bàn nuve NV 23B, NV 23S, NC 32S
 21. Nồi hấp tiệt trùng đứng NC 40M, NC 90M
 22. Nồi hấp tiệt trùng khí nén nuve NC100
 23. Nồi hấp tiệt trùng lồng ngang 1 cửa NC 150, NC 300, NC 430, NC 570 và NC 710
 24. Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa lồng nganh nuve NC 150D, NC 300D, NC430D, NC 570D, NC 710D
 25. Thiết bị cất nước nuve 4lit/h: NS103, ND 4
 26. Thiết bị cất nước 8 lit/h, 12l/giờ: ND 8 và ND 12
 27. Tủ lảo hóa cấp tốc/ tủ vi khí hậu TK 120, TK 252 và tk 600
 28. Tủ sinh trưởng nuve GC401
 29. Tủ lảo hóa cấp tốc/tủ sốc nhiệt ID 301

Share this post