Tủ ấm vi sinh nuve

Danh mục Tủ ấm vi sinh nuve

  1. tủ ấm vi sinh EN 032 (32 lít ) – incubator
  2. tủ ấm vi sinh EN 055 (55 lít ) – incubator
  3. tủ ấm vi sinh EN 120 (532 lít ) – incubator
  4. tủ ấm vi sinh EN 300 (22 lít ) – incubator
  5. tủ ấm vi sinh EN 400 (44 lít ) – incubator
  6. tủ ấm vi sinh EN 500( 110lít ) – incubator
  7. tủ ấm lạnh  vi sinh ES 120 (155 lít ) – Cooled incubator
  8. tủ ấm lạnh vi sinh EN 252 ( 180 lít ) – Cooled incubator

ủ ấm vi sinh là gì?

Tủ ấm vi sinh là loại tủ bên trong có điện trở gia nhiệt, truyền nhiệt lớp không khí phía trong buồng tủ. Nhiệt độ bên trong tủ từ nhiệt độ môi trường đến 100oC. Dựa trên điều kiện nhiệt đô, tủ tạo ra môi trường nhân tạo phù hợp để nuôi, ủ các loại vi sinh vật.

Bên cạnh công dụng ủ ấm vi sinh vật, tủ ấm còn được sử dụng để kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vi sinh vật, ủ mẫu kiểm tra vi sinh, nghiên cứu sự kết tinh, lưu trữ hóa chất, kiểm tra độ ổn định của dược phẩm.

Điều kiện sống của vi sinh vật

Vi sinh vật do có kích thước hiển vi và có nhiều khả năng sinh học đặt biệt  mà tồn tại hầu khắp mọi nơi. Trong tự nhiên, ở những môi trường bình thường – nơi có điều kiện thuận lợi cho hầu hết cơ thể sống (nhiệt độ, chất dinh dưỡng, oxi, pH…) thì có hệ vi sinh vật phong phú. Đặc biệt, những môi trường cực trị (extreme environments), nơi mà mọi động vật và thực vật không thể tồn tại, thì vẫn có một số  vi sinh vật sinh trưởng. Các môi trường cực trị ấy là những nơi có một hay nhiều điều kiện rất khắc nghiệt như nhiệt độ rất cao hoặc rất thấp, Riêng về nhiệt độ, những giới hạn trên về nhiệt độ đối với cổ khuẩn (Archaea), vi khuẩn (bacteria), và vi sinh vật có nhân thật (eukaryotic microorganisms) là 113, 95, và 62oC, theo thứ tự, trong khi đó hầu hết động vật và thực vật không thể sinh trưởng ở trên 50oC.

Xem thêm  buồng khí hậu 5m3

Chính vì vậy, để tạo ra các điều kiện môi trường phù hợp để nuôi cấy, ủ ấm cho các vi sinh vật, hãng Binder đã sản xuất tủ ấm để làm điều đó.

Tủ ấm được sử dụng để giữ mẫu ở một nhiệt độ cố định  và có thể điều chỉnh được , đáp ứng nhiều ứng dụng mà việc giám sát nhiệt độ là rất quan trọng. Để đáp ứng những ứng dụng này nhiều hãng thiết bị lớn trên thế giới đã phát triển và tối ưu một dòng tủ ấm cung cấp khả năng trực quan kiểm tra các thiết bị bên trong mà không cần can thiệp vào chu trình nhiệt. Mỗi hãng thiết bị có mỗi ưu điểm khác nhau.