Tủ sinh trưởng GC401

Tủ sinh trưởng GC401 được ứng dụng trong nuôi cấy tế bào, nuôi cấy mô thực vật,..

TỦ SINH TRƯỞNG GC401
Model GC401
Hãng sản xuất: Nuve
Thông số kỹ thuật:
– Thể tích:308 lít
– Thang nhiệt độ:
-10°C đến +60°C (không có ánh sáng)
0°C đến +60°C (có ánh sáng)
– Cài đặt nhiệt độ và hiển thị nhiệt độ cài đặt: 0,1°C
– Thang độ ẩm: 20% / 90% RH
– Cài đặt ẩm độ và hiển thị ẩm độ cài đặt: 1% RH
– Hệ thống điều khiển: N-Wise™ với màn hình rộng 7inch TFT
– Cài đặt ánh sáng: 0-24 giờ hoặc 20,000 giờ
– Cài đặt thời gian: 1 phút – 20.000 giờ hoặc liên tục
– Độ sáng: 20.000 lux

 

……………………………….

Tủ sinh trưởng được ứng dụng trong khoa học cây trồng, khoa học sự sống, sinh học, nuôi cấy mô thực vật, vi sinh vật, môi trường,… mục đích nghiên cứu và phát triển sản phẩm toàn diên nhất.

 

TAGS: TỦ SINH TRƯỞNG GC401,

Xem thêm  DF 590 Tủ âm sâu -86oC