walk in chamber

walk in chamber

– Nhằm đảm bảo cho các công ty sản xuất dược phẩm có GMP

– Với các phòng và buồng ổn định được xác nhận cho các nghiên cứu thời hạn sử dụng dài hạn và ngắn hạn

– Trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm khác nhau và có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn ICH (Q1A và Q1B về khả năng quang hóa

– Ứng dụng trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, ….

– Có thể đáp ứng các hướng dẫn của ICH Q1A

+ Về Kiểm tra độ ổn định, các tủ ổn định này có thể đạt được độ tin cậy vượt trội trong việc tái tạo các điều kiện Nhiệt độ và Độ ẩm.

+ Với nhật ký dữ liệu tuân thủ FDA 21 CFR part 11

+ Các tài liệu IQ, OQ và PQ cho các bằng cấp chất lượng bắt buộc.

– Các phòng thử nghiệm độ ổn định thiết kế theo yêu cầu

– Buồng thử nghiệm độ ổn định ) với độ tin cậy vượt trội trong việc tái tạo

– Và duy trì các điều kiện Nhiệt độ và Độ ẩm đồng đều, đồng nhất

– Thử nghiệm cho cả thử nghiệm trung gian và tăng tốc.

– Nhiều cấu hình giá đỡ cho phép sử dụng hiệu quả nhất không gian có sẵn

– Theo tiêu chuẩn FDA 21 CFR part 11 ghi dữ liệu và IQ, OQ, …

– Các ứng dụng phổ biến cho PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH” trong các lĩnh vực như:

Xem thêm  Thiết bị đồng hóa Proscientific

+ sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và đổ uống, thuốc thú y, bảo quản 

+ lưu trữ,…nhằm kiểm soát chất lượng và độ ổn định của sản phẩm.

– Đáp ứng các tiêu chuẩn GMP, cGMP, FDA, ICH và một số tiêu chuẩn khác.

– Ngoài các chi tiêu về độ ẩm và nhiệt độ, chúng ta còn kiểm soát được ánh sáng,

– Kiểm soát tia UV, máy đo phóng xạ và cảm biến ánh sáng giúp ta kiểm soát được khả năng phơi nhiễm của mẫu thử.

Tags: walk in chamber