Cột Sắc ký USP L41

Cột Sắc ký USP L41

Hãng sản xuất: Daicel

Xuất xứ: Japan.

Hãng Daicel là hãng sản xuất cột sắc ký Theo tiêu chuẩn USP L41 duy nhất trên thế giới, đáp ứng các điều kiện phân tích motelukaft tốt nhất trong quá trình phân tích và kiểm tra nguyên liệu cũng như thành phẩm trong ngành công nghiệp sản xuất dược phẩm.

Thông số kỹ thuật:

Product name Product type ID(mm) L(mm) Particle size (µm) P/N
ChiralPak®AGP Cột sắc ký lỏng  L41 CChiralPak®AGP 4 50 5 30712
  Cột sắc ký lỏng  L41 ChiralPak®AGP 4 100 5 30713
  Cột sắc ký lỏng  L41 ChiralPak®AGP 4 150 5 30714
  Cột sắc ký lỏng  L41 ChiralPak®AGP 3 50 5 30782
  Cột sắc ký lỏng  L41 ChiralPak®AGP 3 100 5 30783
  Cột sắc ký lỏng  L41 ChiralPak®AGP 3 150 5 30784
  Cột sắc ký lỏng  L41 ChiralPak®AGP 2 50 5 30792
  Cột sắc ký lỏng  L41 ChiralPak®AGP  2 100 5 30793
  Cột sắc ký lỏng  L41 ChiralPak®AGP 2 150 5 30794
  Cột sắc ký lỏng L41 ChiralPak®AGP  Semi-prep 10 100 5 30733
  Cột sắc ký lỏng USP L41 ChiralPak®AGP Semi-prep 10 150 5 30734
  Guard cartridge ( x 2 ) 2 10 5 30791
  Guard cartridge ( x 2 ) 3 10 5 30781
  Guard cartridge ( x 2  4 10 5 30711
  Guard cartridge holder ( for AGP/CBH/HSA)       00081
Xem thêm  Cột sắc ký Water