HPLC column 

Danh sách các hãng sản xuất cột sắc ký:

  1. Hãng GL – Nhật
  2. Hãng Shodex – Nhật
  3. Hãng Shinwa – Nhật
  4. Hãng Shiseido- Nhật
  5. Hạng YMC – Nhật
  6. Hãng Daaicel – Nhật
  7. Hãng Chromanik – Nhật
  8. Hãng Agilent – USA
  9. H

HPLC column, GC colum, USP L1, USP L2, USP L3,USPL4, USP L5, USP L6, USP L7, USP L8, USP L9,USP L10, USP L11, USP L21,USP L47, USP L41, USP L80, USP L57, USP L58, USP L60

 

TagL HPLC column,  cột sắc ký, PLC column,  cột sắc ký, cột sắc ký,cột sắc ký

Xem thêm  Thiết bị ly tâm NF048