Novasina

Novasina

thiết bị đo hoạt độ nước, thiết bị đo hoạt độ nước novasina

Danh mục:

1.Thiết bị đo hoạt độ nước, thiết bị đo hoạt độ nước novasina model LabMaster-aw neo

2.Thiết bị đo hoạt độ nước, thiết bị đo hoạt độ nước novasina model LabTouch-aw

3. Thiết bị đo hoạt độ nước, thiết bị đo hoạt độ nước novasina model LabSwift-aw

Ngoài ra, công ty Lĩnh Nam cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm hãng:

1. Tủ ấm hãng Memmert, binder, Nuve, Daihan, JSR,

2. Cân điện tử Ohaus, Precisa, Bel, Shimazu, A&D, Satorius, Metlle Toledo Kerm, Adam,..

3. Cột sắc ký agilent, shinwa, GL, Shodex, YMC, Daicel, Chratech, restek,

4. Bể rửa siêu âm hãng SMEG, ELMA, BRANSON, GRANT,…

Danh sách cột sắc ký theo chuẩn USP: L1,L2,L3,L4,… L109

Liên hệ:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ LĨNH NAM

Email: sales@linhnam.com.vn

Tel: 0934969710 

Trương Quang Tuyên (Mr.)

Xem thêm  LC-4000 Jasco