Hettich

Thiết bị ly tâm hettich Hettich – hãng sản xuất thiết bị phòng thí nghiệm từ Đức với các dòng thiết bị ly tâm nổi tiếng như:
 1. Thiết bị ly tâm EBA 200, EBA 200S – máy ly tâm EBA 200, EBA 200S
 2. Thiết bị ly tâm EBA 270, EBA 280, EBA 280S
 3. Thiết bị ly tâm hettich MIKRO 185, MIKRO 200, MIKRO 220
 4. Thiết bị ly tâm hettichROTOFIX 32A, ROTOFIX 46, UNIVERSAL 320
 5. Thiết bị ly tâm hettich ROTINA 380, ROTINA 420, ROTINA 380ROBOTIC
 6. Thiết bị ly tâm hettich ROTANA 460, ROTANA 460 ROBOTIC
 7. Thiết bị ly tâm hettich MIKRO 220 ROBOTIC
 8. Thiết bị ly tâm hettich ROTANA 460 RC, ROTANA 460RF
 9. Thiết bị ly tâm hettich ROTIXA 500 RS
 10. Thiết bị ly tâm hettich ROTO SILENTA 630 RS
 11. Thiết bị ly tâm hettich ROTOLAVIT II
 12. Thiết bị ly tâm hettich ZENTRIMIX 380 R
 13. Tủ ấm lắc hettich HETTCUBE 200
 14. Tủ ấm lắc hettich HETTCUBE 400
 15. Tủ ấm lắc hettich HETTCUBE 600
Danh mục máy ly tâm Hettich:
 1. Máy ly tâm EBA 200, EBA 200S – máy ly tâm EBA 200, EBA 200S
 2. Máy ly tâm EBA 270, EBA 280, EBA 280S
 3. Máy ly tâm hettich MIKRO 185, MIKRO 200, MIKRO 220
 4. Máyly tâm hettichROTOFIX 32A, ROTOFIX 46, UNIVERSAL 320
 5. Máyly tâm hettich ROTINA 380, ROTINA 420, ROTINA 380ROBOTIC
 6. Máy ly tâm hettich ROTANA 460, ROTANA 460 ROBOTIC
 7. Máy ly tâm hettich MIKRO 220 ROBOTIC
 8. Máy ly tâm hettich ROTANA 460 RC, ROTANA 460RF
 9. Máyly tâm hettich ROTIXA 500 RS
 10. Máy ly tâm hettich ROTO SILENTA 630 RS
 11. Máy ly tâm hettich ROTOLAVIT II
 12. Máy ly tâm hettich ZENTRIMIX 380 R
 13. Tủ ấm lắc hettich HETTCUBE 200
 14. Tủ ấm lắc hettich HETTCUBE 400
 15. Tủ ấm lắc hettich HETTCUBE 600
Xem thêm  ống ly tâm 50ml
Hãng sản xuất Hettich với các dòng sản phẩm ly tâm và tủ ấm lắc do công ty Lĩnh Nam cung cấp tại Việt Nam