thiết bị đo COD BOD

THIẾT BỊ ĐO COD BOD
Model PASTEL UV
Hãng sản xuất: Secomam – Pháp
Thông số kỹ thuật:
– Chức năng đo COD, BOD, TOC, TSS
– Không sử dụng thuốc thử
– Ứng dụng: trong tất cả các loại nước như nước thiên nhiên, nước thải, nước qua xử lý,…
– Chức năng đó nhanh từ 1-4 phút
– Có khả năng đo cùng lúc tới 6 thông số.
– Mẫu đo không cần xử lý, nếu mẫu quá đậm đặc thì thiết bị sẽ tự tính toán hệ số pha loãng
– Thiết bị có khoảng 100 phép đo, 200 kết quả trong bộ nhớ
– Tất cả các dữ liệu được lưu trữ,
– Bước sóng : 200nm – 350nm
– Cuvette 10mm

– Thang đo (mg/L):
+ Thang đo COD : 1 đến 350 mg/L
+ Thang đo BOD : 0.2 đến 350 mg/L
+ Thang đo TOC : 0.5 đến 300 mg/L
+ Thang đo TSS : 5 đến 100 mg/L
+ Thang đo NO3 : 0.5 mg/L đến 40 mg/L
+ Thang đo NO3-N : 0.11 mg/L đến 9,03 mg/L
+ Cổng kết nối RS232 cho thiết bị ngoại vi
+ Kích thước : 40x40x40cm
– Nguồn điện : 10/240V / 50/60Hz, 9kgs,
Cung cấp bao gồm :
– 01 máy chính PASTEL UV (Mã đặt hàng: 70MP0316)
– Phần mềm UV Pro (Mã đặt hàng: 70MP0405)
– Curvette 5x10mm  (Mã đặt hàng: 0GQ203Z0)
– HDSD

TAGS: Máy đo COD BOD, Máy quang phổ đo COD BOD, thiết bị đo COD BOD

Máy quang phổ PASTEL UV, PASTEL UV, PASTEL UV

Xem thêm  Bể lắc ổn nhiệt ST30