Máy quang phổ UV-VIS

Máy quang phổ UV-VIS và ứng dụng máy quang phổ UV-VIS:

Phương pháp trắc quang là phương pháp phân tích định lượng dựa vào hiệu ứng hấp thụ xảy ra khi phân tử vật chất tương tác với bức xạ điện từ. Vùng bức xạ được sử dụng trong phương pháp này là vùng tử ngoại gần hay khả kiến ứng với bước sóng khoảng từ 200÷800nm. Hiện tượng hấp thụ bức xạ điện từ tuân theo định luật Bouger – Lam bert – Beer. Ứng dụng phương pháp phổ đo quang, người ta có thể xác định nhiều hợp chất trong phạm vi nồng độ khá rộng nhờ các cải tiến quan trọng trong thủ tục phân tích. Đây là phương pháp phân tích được phát triển mạnh vì nó đơn giản, đáng tin cậy và được sử dụng nhiều trong kiểm tra sản xuất hoá học, luyện kim và trong nghiên cứu hoá sinh, môi trường và nhièu lĩnh vực khác.

a.Ứng dụng của phép đo phổ hấp thụ phân tử

Phương pháp phân tích quang phổ đo quang là một phương pháp phân tích định lượng được sủ dụng rộng rãi vào nhiều mục đích thực tiẽn khác nhau. Phương pháp có thể áp dụng để xác định các chất có nồng độ lớn hoặc bé, đặc biệt có thể xác định nồng độ các tạp chất đến nồng độ giới hạn 10-5÷10-6%. Phương pháp phân tích đo quang thường có sai số tương đối 3 ÷ 5% được ứng dụng để xác định hơn 50 nguyên tố trong các đối tượng khác nhau trong các lĩnh vực thực phẩm, hoá học, luyện kim, địa chất, nông nghiệp…

Xem thêm  Cột sắc ký Zodiac C18

b. Ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Phương pháp phân tích đo quang UV – VIS được ứng dụng rộng rãi trong công nghệ thực phẩm để xác định trong các mẫu bột mì (hàm lượng Fe), mẫu thịt (phân tích hàm lượng nitrat, nitrit)…

c. Ứng dụng trong phân tích các chi tiêu môi trường

Phương pháp phân tích đo quang UV – VIS được ứng dụng rộng rãi phân tích các chỉ tiêu nước thải để xác định trong các mẫu bột mì (hàm lượng Fe),phân tích hàm lượng nitrat, nitrit,…

Danh sách hãng sản xuất máy quang phổ UV-VIS:

Máy quang hổ UV-VIS: Jasco

Máy quang phổ UV-VIS: Thermo

Máy quang phổ UV-VIS: Analytik Jena

Máy quang phổ UV-VIS: Hatachi

Máy quang phổ UV-VIS