Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa NC710D

Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa NC710D